معرفی گروه آموزشی دکتر کاظم عظیمی

هدف اصلی گروه آموزشی دکتر کاظم عظیمی- استادیار واحد خرم آباد- آموزش روش  «پژوهش علمی هوشمند» است که توسط دکتر عظیمی در قالب کتابی تالیف و ارائه شده است- این روش مبتنی بر کاربردی سازی دانش و پژوهش در قالب چرخه شش مرحله ای جدید، برای هموطنان، مدیران، دانشجویان و جوانان ایرانی در سایه دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات- ارتباطات است و امید داریم بتوانیم خدماتی را به هموطنان، مدیران و دانشجویان گرامی تقدیم نماییم.

ماموریت گروه آموزشی دکتر کاظم عظیمی

تلاش برای آسان نمودن کاربردی سازی دانش و پژوهش مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات برای افراد، گروه ها (خانواده، شرکت، تیم و…) و دانشگاهیان (اساتید و دانشجویان) ایرانی با محوریت کتاب و روش «پژوهش علمی هوشمند»

تعریف و روشهای پژوهش علمی هوشمند

تعریف پژوهش علمی هوشمند عبارت است «از به‌کارگیری دانش و فناوريِ روزِ بشری، براي حل مشکل يا تحقق هدف فردي و گروهي يا سنجش فرضيه و پاسخ به پرسش دانشگاهي  با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري و با محوريت شبکه جهاني اينترنت و به‌کارگیری چرخه شش مرحله‌ای پيشنهادي دکتر عظيمي شامل: 1- چالش 2- ارزش 3- پژوهش 4- بينش 5- کنش 6- پايش» و روشهای پیشنهادی آن در سطح فردی و گروهی (خانواده، شرکت، تیم و…) به شرح زیر است:

ارزشهای گروه آموزشی دکت کاظم عظیمی

  • آسان نمودن کاربردی سازی دانش و پژوهش در سطح فردی و شخصی
  • آسان نمودن کاربردی سازی دانش و پژوهش در سطح گروهی (خانواده، شرکت، تیم و…)
  • آسان نمودن کاربردی سازی دانش و پژوهش در سطح دانشگاهی (استادان و دانشجویان)
  • استفاده از آخرین دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی داخلی و خارجی
  • رعایت بی طرفی و محوریت دانش ناب در کلیه فعالیتها و موضوعات
  • تعامل سازنده با افراد، گروهها، دانشگاهیان و مدیران علمی و پژوهشی

پیشینه گروه آموزشی دکتر کاظم عظیمی

گروه آموزشی دکتر عظیمی از سال های گذشته با عناوینی چون «فروشگاه اینترنتی مهارتهای پژوهشی» و «گروه آموزشی تحقیق کنیم» با موضوع تولید دوره های آموزشی در حوزه روشها و فنون تحقیق با تاکید بر پژوهشها و تکالیف دانشگاهی، فعالیت داشته است اما اینک در صدد است که با تمرکز بر روش و کتاب «پژوهش علمی هوشمند» در موضوع « آموزش و مشاوره در موضوع روشها و فنون کاربردی سازی دانش و پژوهش در عصر اینترنت»، افق تازه ای را برای دانشجویان و پژوهشگران ایران عزیز بگشاید و از همه همکاران، هموطنان و کاربران محترم انتظار دارد که نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه فرمایند و ما را در این مسیر حمایت نمایند.