پیشینه علمی و اجرایی دکتر عظیمی (Resume)

پیشینه علمی و پژوهشی دکتر عظیمی

الف- مشخصات فردی و اطلاعات تماس

1- نام و نام خانوادگی : کاظم عظیمی

2- ملیت و محل و تاریخ تولد : ایرانی- شهرستان شازند ( از توابع اراک ) – ۲/۱۱/۱۳۵۷. ۲۰ ژانویه ۱۹۷۸.م

3- وضعیت تاهل: متاهل (۱ دختر)

4- رتبه و پایه دانشگاهی: استادیار پایه 15

5- محل خدمت و سکونت: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خرم آباد

6- پایگاه اطلاع رسانی: www.drkazemazimi.com

7- پست الکترونیکی:  drkazemazimi@gmail.com

8- تلفن همراه : 09394741011

ب- سوابق تحصیلی و آموزشی

1- کارشناسی زبان و ادبیات عربی- دانشگاه اراک- سال ۱۳۸۰.

2- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی- دانشگاه تربیت مدرس تهران- سال ۱۳۸۴.

عنوان پایان نامه: بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان شاعر معاصر فلسطینی- استاد راهنما: دکتر روشنفکر

3- دکترای زبان و ادبیات عربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – سال ۱۳۸۸.

عنوان پایان نامه: بررسی عناصر داستانی داستانهای کوتاه محمود شقیر نویسنده معاصر فلسطینی- استاد راهنما: دکتر صدقی

ج- سوابق شغلی و اجرایی

1- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- از سال ۱۳۸۵ تاکنون

2- رییس اداره آموزش و پژوهش دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- از سال 94 الی 96

3- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ۹۳-۹۴

4- عضو هیات مدیره انجمن علمی زبان و ادبیات عربی- دانشگاه اراک- سال ۱۳۷۹.

7- کارشناس مرکز تحقیق در سازمان «سمت»؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها- سال ۱۳۸۴.

8- عضو هیئت تحریریه فصلنامه البیان- دانشگاه اراک- سال ۱۳۷۸- ۱۳۷۹.

9- از موسسین انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و اولین کارشناس آن- سال ۱۳۸۲.

10- طراح و مدیر سایت موسسه مهارتهای زندگی به زبان ساده- از سال 92 الی 95

11- مدیر سئو و بهینه سازی (SEO) سایت موسسه مهارتهای زندگی- از سال 92 الی 95

12- طراح و مدیر سایت مهارتهای پژوهشی- از سال 96 الی 98

13- مدیر سئو و بهینه سازی (SEO) سایت موسسه مهارتهای پژوهشی- از سال 96 الی 98

14- طراح و مدیر سایت گروه آموزشی دکتر عظیمی- از سالی 99 تاکنون

15- مدیر سئو و بهینه سازی (SEO) سایت گروه آموزشی دکتر عظیمی- از سالی 99 تاکنون

د- مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده

1- « ابراهیم طوقان؛ بنیانگذار شعر مقاومت فلسطین»- مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- شماره ۸- ۱۳۸۶.

2- « قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الاسلوب فی مجال الادب الملتزم: دراسة تطبیقیة لنماذج من اشعار دعبل الخزاعی، الشریف الرضی و مهیار الدیلمی» – مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- شماره ۱۰- سال۱۳۸۷.

3- تحلیل العناصر القصصیه فی قصه: مقعد رونالدو للقاص الفلسطینی المعاصر محمود شقیر» – مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی- شماره ۱۴- سال۱۳۸۹.

4- درآمدی بر فرهنگ مهدویت و عناصر آن»، مجله علمی- پژوهشی دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق(ع))، دوره ۱۸، شماره ۳۸-۳۷، ۱۳۸۹.

5- «درآمدی بر ادبیات مهدویت و اجزای آن»، مجله ع. پ دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق(ع))، دوره ۱۸، شماره ۴۰، ۱۳۹۰.

6- زمینه سازی رسانه ای- تبلیغاتی ظهور مهدی موعود (عج)- مجله علمی- پژوهشی عصر آدینه- سال 8- شماره 15 و 16- پاییز و زمستان 1393.

7- زمینه سازی آموزشی- پرورشی برای ظهور مهدی موعود(عج)- مجله علمی- پژوهشی مشرق موعود وابسته به موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)- سال ۹- شماره ۳۵- پاییز ۱۳۹۴.

8- مقایسه تطبیقی طنز سیاسی- اجتماعی در اشعار نسیم شمال و احمد مطر- مجله علمی- پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی- دانشگاه جیرفت- دوره 11- شماره 42- تابستان 1396.

9- هنر و سینمای مهدویت و جهانی شدن؛ ضرورت ها و ارکان- مجله علمی و پژوهشی عصر آدینه- سال نهم- شماره بیست- زمستان 1395.

10- نظرية الأدب الافتراضي؛ اتجاه الأدب في عصر المعلومات- مجله علمی- پژوهشی دراسات فی العلوم الانسانیة- دانشگاه تربیت مدرس- دوره 26- شماره 1- 1398.

11- کتاب درسی هوشمند؛ راهکار آموزش مکالمه زبان در عصر فنّاوری اطلاعات ( طرح مسأله در آموزش هوشمند مبتنی بر اپلیکیشن تلفن همراه در آموزش لهجات عربی )- مجله سخن سمت- دوره 24- شماره 46- بهار و تابستان 1399.

هـ- مقالات علمی- ترویجی یا ارائه شده در همایشها

1- « نگاهی به سبکهای ادبی در اسپانیای اسلامی »- مجله البیان- دانشگاه اراک- سال ۱۳۷۹

2- « نقد و بررسی کتاب مجانی الشعر العربی الحدیث و مدارسه تالیف دکتر صادق خورشا » – مجله سخن سمت- شماره ۱۵- ۱۳۸۴.

3- نگاهی به ادبیات مقاومت فلسطین»- همایش ملی ادبیات مقاومت لبنان- دانشگاه گیلان- 14 آبان ۱۳۸۸.

4- ضرورت تشکیل جمعیت زمینه سازان ظهور مهدی موعود و کارکردهای آن»- هفتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت- ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۳۹۰

5- « تحلیل العناصر القصصیه فی قصه: إبنه خالتی کاندولیزا [رایس] اثر محمود شقیر؛ داستان نویس معاصر فلسطینی» – مجله اینترنتی دیوان العرب- سال ۲۰۰۹ م.

6- العلاقه بین اللفظ و المعنا من سقراط حتی علم الهرمینوطیقا»- مجله اینترنتی دیوان العرب- سال ۲۰۱۰ م.

7- بررسی مضامین مشترک دو شاعر زن در ادبیات مقاومت ایران و فلسطین ( سپیده کاشانی و فدوی طوقان)- کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه- مرکز توسعه آموزش های نوین ایران- شیراز- مهر ۱۳۹۴

8- زمینه سازی سیاسی- اجتماعی ظهور مهدی موعود (عج): فرصتها و راهکارها – اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی- رشت- 30 اردیبهشت 1395

9- زمینه سازی دینی- معرفتی برای ظهور مهدی موعود (عج): فرصتها و راهکارها – کنگره بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه- تربت حیدریه- 30 اردیبهشت 1395.

10- واکاوی سمبلهای قرآنی در مثنوی معنوی- دومین کنفرانس بین المللی مطالعات فرهنگی، اجتماعی و پژوهش دینی- رشت- 11 تیر 1396.

و- کتابها و طرحهای پژوهشی

1- کتاب « نحو کاربردی» (ترجمه جلد ۴ مبادی العربیه همراه با اضافات)- قم: انتشارات دارالفکر- چاپ اول- ۱۳۹۴.

2- کتاب «مهدی یاوران؛ فرصتها و راهکارهای زمینه سازی ظهور»- خرم آباد: انتشارات پراکنده- چاپ اول- 1395.

3- کتاب « دختر خاله ام کاندولیزا: ترجمه 10 داستان از محمود شقیر»- تهران: انتشارات امیر کبیر-  چاپ اول- 1397.

4- کتاب « طوفان طوقان: ریشه های شعر مقاومت فلسطین »- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- چاپ اول-1397.

5- کتاب «پژوهش علمی هوشمند: چرخه موفقیت فردی، گروهی و دانشگاهی»- البرز فرجاد- چاپ اول- 1400.

6- طرح پژوهشی « زمینه سازی ظهور مهدی موعود (عج) در عرصه های مختلف؛ مبانی، فرصتها و راهکارها» دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد- معاونت پژوهشی- خاتمه یافته- 1394

ز- راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. مقایسه نوستالژی در شعر سهراب سپهری و جبران خلیل جبران- مهین قنبری- پاییز 93
 2. نقد و بررسی ادبیات مهدویت در آینه شعر بهار و خوسفی- علی رحیمی- زمستان 93
 3. بررسی تطبیقی حکمت در شعر متنبی و حکیم سنایی- محسن نظری- زمستان 93
 4. بررسی تطبیقی سبک داستانی یوسف القعید و محمد علی جمالزاده- زهرا عادلی- زمستان 93
 5. تحلیل پوچ انگاری و شاخصهای آن در دیوان ایلیا ابوماضی- علی یوسفوند- بهار 94
 6. وطن و شاخصهای آن در شعر خلیل مطران- سمیه طهماسبی- تابستان 94
 7. مقایسه تطبیقی طنز سیاسی- اجتماعی در اشعار نسیم شمال و احمد مطر- فاطمه سپهوند- زمستان 94
 8. بررسی تطبیقی هویت اسلامی در رمانهای سیمین دانشور و هلسا غالب- فریبا قاسم پور- زمستان 94
 9. بررسی تطبیقی عناصر داستانی در داستانهای کوتاه محمد علی جمالزاده و یوسف السباعی- سبحان سرداری- زمستان 94
 10. بررسی ریشه های پایداری و مقاومت در قرآن کریم- سید علی حسینی- تابستان 96
 11. بررسی تطبیقی مضامین عشق در اشعار محمد حسین شهریار و نزار قبانی- مریم حاجیوند- تابستان 96

ح- نظریات علمی، ادبی و فرهنگی مطرح شده در مقالات

1- نظریه ادبیات مجازی؛ رویکرد ادبیات در عصر دیجیتال

2- نظریه کتاب درسی هوشمند: در موضوع آموزش زبان عربی

3- نظریه ضرورت زمینه سازی ظهور مهدی موعود(عج) و تشکیل جمعیت زمینه سازان ظهور در ایران

4- نظریه ادبیات مهدویت و اجزای آن و نظریه فرهنگ مهدویت و عناصر آن

5- نظریه زمینه سازی سیاسی- اجتماعی ظهور مهدی موعود(عج)

6- نظریه زمینه سازی آموزشی- پرورشی ظهور مهدی موعود(عج)

7- نظریه زمینه سازی هنری- سینمایی ظهور مهدی موعود(عج)

8- نظریه زمینه سازی رسانه ای- تبلیغاتی ظهور مهدی موعود(عج)

ط- سوابق تدریس دروس دانشگاهی

1- در مقطع کارشناسی:

الف- روزنامه ها و مجلات به عربی ب- متون شعر و نثر ج- صرف و نحو د- مکالمه ۱-۲ و ۳ ه- آزمایشگاه زبان ۱-۲ و ۳ و- تاریخ ادبیات عربی در عصور مختلف ز- عروض و قافیه ح- نقد ادبی ط- روش تحقیق- انشاء ی- ادبیات متعهد شیعه

2- در مقطع کارشناسی ارشد:

الف- روش تحقیق و مأخذ شناسی ادبی ب- مقاله نویسی و سمینار مسائل علمی ج- متون شعر و نثر د- صرف و نحو ۱ و ۲ د- تاریخ ادبیات معاصر

3- در مقطع دکترای تخصصی:

الف- روش تحقیق و ماخذ شناسی پیشرفته  ب- زبان عربی 1 (صرف و نحو)

ی- گواهینامه های مهارتی و کارگاه های تخصصی گذرانده شده

1- دارای گواهی نامه کارگاه « روش شناسی تحقیق »- دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- سال ۱۳۸۷.

2- دارای گواهی نامه کارگاه « مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی »- دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- سال ۱۳۸۸.

3- دارای گواهی نامه کارگاه « آشنایی با نحوه تهیه و چاپ مقالات ISI »- دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- سال ۱۳۹۳

4- دارای گواهی نامه کارگاه « مقاله نویسی علمی به زبان فارسی »- دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- سال ۱۳۸۸.

5- گذراندن دوره آموزشی «مقاله نویسی علمی در علوم انسانی»- مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)- تهران- سال ۱۳۹۲

6- گذراندن دوره تخصصی « ویرایش علمی- ادبی»- دانشگاه تربیت مدرس تهران- سال ۱۳۸۳.

7- دارای گواهی نامه کارگاه « مهارت های آموزشی-پرورشی۱- ۲ و ۳ »- دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد- سال ۱۳۸۷.

8- دارای گواهینامه کارگاه « راهنمایی جوانان برای ازدواج موفق»- دانشگاه تهران- سال ۱۳۸۴.

9- دارای گواهی نامه دوره آموزشی « مدیریت فناوری اطلاعات»- مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس- سال ۱۳۹۲.

10- دارای گواهی نامه دوره آموزشی « تجارت الکترونیک»- مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس- سال ۱۳۹۲.

ک- زمینه های مطالعه و پژوهش

1- فلسفه علم و روشها و فنون تحقیق علمی

2- روشهای تولید و کاربردی سازی علم در عصر دیجیتال

3- ادبیات تطبیقی و نقد ادبی

4- ادبیات مقاومت و ادبیات متعهد شیعه

5- مهدویت، آخرالزمان و آینده پژوهی

6- طراحی و مدیریت سایت با وردپرس و المنتور

7- بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو (SEO) و بازاریابی دیجیتال