آموزش صوتی تحقیق با گوشی هوشمند
97%
تخفیف

دوره آموزشی صوتی روش تحقیق با گوشی هوشمند در همه موضوعات- کد 17

بدون امتیاز 0 رای
1,000 تومان

با شرکت در این دوره آموزشی از فرصتهای فضای مجازی استفاده کنید و از تهدیدات آن دور شوید…

0
1,000 تومان
منبع آنلاین پژوهش فارسی
99%
تخفیف

دوره آموزشی صوتی منابع آنلاین رایگان برای پژوهش فارسی- کد 19

بدون امتیاز 0 رای
1,000 تومان

با شرکت در این دوره آموزشی از فرصتهای فضای مجازی استفاده کنید و از تهدیدات آن دور شوید…

1
1,000 تومان
روش تحقیق با گوشی هوشمند
42%
تخفیف

دوره آموزشی ویدیویی روش تحقیق با گوشی هوشمند در همه موضوعات- کد 16

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

با شرکت در این دوره آموزشی از فرصتهای فضای مجازی استفاده کنید و از تهدیدات آن دور شوید…

2
70,000 تومان
آموزش منابع رایگان پژوهش فارسی
50%
تخفیف

دوره آموزشی ویدیویی منابع آنلاین رایگان برای پژوهش فارسی- کد 18

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان

با شرکت در این دوره آموزشی از فرصتهای فضای مجازی استفاده کنید و از تهدیدات آن دور شوید…

1
60,000 تومان